Darbo pasiūlymų aprašymai:

 

                                                                                                                                                           

Gydytojas kardiologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas kardiologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo kardiologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: [email protected]

Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo administratorius

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo administratorius
Reikalavimai darbuotojui

Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtinu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtinu išsilavinimu bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo srityje.

Puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų organizacinę veiklą bei dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, lietuvių kalbos kultūrą, kompiuterinį raštingumą, dokumentų valdymo reikalavimus, elektroninių dokumentų valdymą, bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, archyvinį bylų sudarymą, formavimą, perdavimą archyvui, sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo tvarką ir kita. Gebėti dirbti DVS @vilys sistemoje, ją administruoti, sudaryti dokumentacijos planą, rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus. Būti mandagiam, dalykiškam ir operatyviam.

Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje yra visa įranga būtina darbui pagal specialybę.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 1,5 – 3,0
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: [email protected]

Gydytojas neurologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas neurologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo neurologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo neurologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: [email protected]

Gydytojas oftalmologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas oftalmologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo oftalmologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga. 
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: [email protected]

Personalo administratorius

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Personalo administratorius
Reikalavimai darbuotojui

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje

Puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų organizacinę veiklą, viešąjį administravimą, darbo teisę, duomenų apsaugą, darbo apmokėjimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, taip pat valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti. Mokėti dirbti Microsoft Office paketu ir kitomis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis, informacinėmis sistemomis bei duomenų bazėmis. Puikiai išmanyti personalo priėmimo ir skyrimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo procedūrų organizavimą, susijusių teisės aktų projektų, darbo sutarčių ir kitų dokumentų rengimą.

Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje yra visa įranga būtina darbui pagal specialybę.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,0 – 5,0
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: [email protected]

Gydytojas reumatologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas reumatologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo reumatologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: [email protected]

Slaugytojo padėjėjas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Slaugytojo padėjėjas
Reikalavimai darbuotojui Turėti slaugytojo padėjėjo pažymėjimą;Išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; Gebėti išklausyti ir suprasti pacientą, bei dirbti komandoje; Būti paslaugiam, kantriam, atsakingam, organizuotam.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje yra visa įranga būtina darbui pagal specialybę.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas 855 Eur (neatskaičius mokesčių) 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

VšĮ Zarasų ligoninės direktorius Remigijus Lamanauskas, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: [email protected]

Vaikų kardiologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Vaikų kardiologas Konsultacinėje poliklinikoje
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo vaikų kardiologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų kardiologo profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorius Remigijus Lamanauskas, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: [email protected]

Vaikų ligų gydytojas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Vaikų ligų gydytojas darbui Konsultacinėje poliklinikoje
Reikalavimai darbuotojui Vaikų ligų gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorius Remigijus Lamanauskas, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: [email protected]

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI.

Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems gyventojams paslaugos Zarasų ligoninėje yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

 

Solidarizuodamiesi dalinamės informacija savižudybių prevencijos tema, kuri nukreipta į mūsų visuomenėje egzistuojančių mitų apie savižudybės reiškinį paneigimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa parengė atmintinę, padėsiančią iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems žmonėms gauti koncentruotą ir tikslią informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje

 

NUO SPALIO 1 D. SENUOSIUS PAGALBOS TARNYBŲ TELEFONO NUMERIUS GALUTINAI PAKEIS VIENAS

TELEFONO NUMERIS – 112

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl skubiosios pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių, nuo 2021 metų spalio 1 dienos visiems pagalbos prašymams Lietuvoje liks tik vienas skubiosios pagalbos tarnybų telefono ryšio numeris – 112.

Senieji pagalbos tarnybų telefono numeriai  01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 ir 033 viešuosiuose ryšio tinkluose nuo š. m. spalio 1 d. bus nebenaudojami. Paskambinus šiais numeriais iki 2022 m. kovo 31 d. automatiniu balso įrašu dar bus informuojama, kad pagalbos poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, o 2022 m. balandžio 1 d. senieji pagalbos tarnybų numeriai bus visam laikui išjungti.

plakatas mazas LT tel112 1024x768 equal

 

BENDRASIS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI

 1. ‣ Būtinoji (skubi) pagalba nemokamai teikiama visiems nuolatiniams Lietuvoje gyventojams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne.
 2. ‣ Gydytojų specialistų paslaugos nemokamai teikiamos pacientams, kurie apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turintiems šeimos gydytojo ar kitos srities specialisto siuntimą.
 3. ‣ Stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos nemokamai teikiamos pacientams, kurie apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turintiems šeimos gydytojo ar kitos srities specialisto siuntimą.
 4. ‣ Visiems asmenims, atvykusiems dėl būtinosios pagalbos, apdraustiems sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje, ir pateikusiems galiojančią E formos pažymą (pagal Europos Tarybos reglamento apibrėžiamas būtinosios pagalbos nuostatas) arba Europos sveikatos draudimo kortelę, ar sertifikatą, ar kitą lygiavertį dokumentą.
 5. ‣ Planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos visiems asmenims, pateikusiems Europos Sąjungos šalies, kurioje drausti, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos E 112 (arba S2) formos pažymą, leidžiančią užsienio šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų išlaidas kompensuoti iš ES šalies, kurioje asmuo dirba, privalomojo sveikatos draudimo lėšų.

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR KAINOS

 

LIGONINĖJE DRAUDŽIAMA FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI IR DARYTI GARSO ĮRAŠUS

 1. ‣Informuojame, kad siekdami apsaugoti pacientų konfidencialumą Zarasų ligoninėje filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus galima tik gavus išankstinį raštišką įstaigos vadovo sutikimą. Asmuo, norėdamas filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus, privalo pateikti Administracijai prašymą, kuriame nurodoma, kur, kada ir kokiems tikslams filmuojama, fotografuojama, įrašomas garsinis įrašas, kur bus skelbiama ar naudojama medžiaga. Duodant leidimą filmuoti, fotografuoti paskiriamas lydintis ligoninės atstovas.

PRIREIKUS GALITE KREIPTIS ASMENINIAIS KLAUSIMAIS

Asmeniniais klausimais interesantus direktorius priima kasdien (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 13 val. iki 14 val.

 

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITA

PATVIRTINTA

VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-51

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Zarasų ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.   

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, asmens sveikatos priežiūros įstaigos registratūros darbuotojai, administracijos darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – ASPĮ vadovas, ASPĮ darbuotojas, vadovo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.   

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas yra pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, darbuotojams.

II SKYRIUS

ASPĮ DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio davimas, ligoninės darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė. 

5. Darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš darbuotojo faktinės darbo vietos ligoninėje, jos darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti ligoninės vadovą ar  darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).

8. Įgaliotas asmuo turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti vadovo įsakymu sudarytą komisiją, kuri turi atlikti  paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. Darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama  veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas ligoninės vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Įstaigos vadovo pasirašytas pranešimas  apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną  el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). 

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ligoninėje, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją įstaigos vadovas (kai informaciją gauna ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai įstaigos pasitikėjimo telefonu, raštu,  vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas  sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma  parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui.  Šis pareiškimas tiriamas ASPĮ nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus  įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą ligoninės darbuotojams teikia įgaliotas asmuo – R. Bikulčius. 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės. 

20. Už Taisyklių nesilaikymą įstaigos darbuotojams taikomos  poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

 

 

 

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

     PACIENTAI, SUSIDŪRĘ SU KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, apie tai galite pranešti:

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

 • Lietuvos Respublikos policijai bendruoju pagalbos numeriu 112 arba elektroniniu adresu https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous
 • Kreipiantis raštu prašome nurodyti:
  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
  • veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.
 • ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.
 • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS IR TVARKYMAS

 

Gerbiami Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės pacientai!

 

VšĮ Zarasų ligoninė yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kt.), o mūsų darbuotojai, ne tik sąžiningai ir atsakingai dirba savo darbą, bet ir skiria didelį dėmesį korupcijos prevencijai bei vykdo LR sveikatos apsaugos ministerijos pradėtą antikorupcijos programą. 

Mūsų įstaigos darbuotojams didžiausia padėka už gydymą- nuoširdi JŪSŲ šypsena, JŪSŲ ištartas AČIŪ ir PAŽADAS tausoti savo sveikatą.

Neverskite medicinos personalo patirti nepatogumų priverstinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis ar pinigais. VŠĮ ZARASŲ LIGONINĖJE TAI NETOLERUOJAMA.

Jeigu JŪS mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar kitais tokio pobūdžio teisės pažeidimais, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė, prašome Jūsų, APIE TAI PRANEŠTI įstaigos direktoriui telefonu +370 385 30588 arba elektroniniu paštu: [email protected]., arba asmeniui atsakingam už korupciją ir kontrolę įstaigoje telefonu +370 385 30588 arba el. p. [email protected]

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:

 • raštu;
 • telefonu;
 • elektroniniu paštu.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
 • ant voko būtina nurodyti Asmeniškai ligoninės direktoriui arba Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją.

                   Mūsų įstaiga, esant asmens pageidavimui, UŽTIKRINA jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

                   SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, apie tai galite informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją anonimiškai paskambinę antikorupcine  SAM linija-  nemokamu telefonu  8 800 66 004 arba el. p. [email protected]. arba Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307 arba STT interneto svetainėje www.stt.lt palikdami pranešimą.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje - Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą.

Direktorius

Remigijus Lamanauskas